Όροι Χρήσης

Η εταιρεία MSAW.P.C Ιατρική Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με τον διακριτικό τίτλο "SYMMETRIA", (στο εξής η "Εταιρεία") που δημιούργησε τoύς δικτυακούς τόπους www.symmetria.gr, www.symmetria.com (στο εξής ο "δικτυακός τόπος"), προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης. Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους ακόλουθους όρους και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στον δικτυακό τόπο υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

1.1. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχει η ιστοσελίδα είναι ορθά και πλήρη. Ωστόσο οι παρεχόμενες πληροφορίες και συμβουλές για θέματα υγείας, πρόληψης, ομορφιάς και αισθητικής προσφέρονται αποκλειστικά προς ενημέρωση και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη θεραπεία ή τη συμβουλή του ιατρού, ούτε να εκληφθούν ως προτροπή σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη χωρίς προηγούμενη ιατρική συμβουλή. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού τόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.

Ο παρών δικτυακός τόπος και οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτού απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στο δικτυακό τόπο μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

1.2. Η Εταιρεία αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων/υπηρεσιών.

1.3. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου ο δικτυακός τόπος να είναι ασφαλής για τους χρήστες αλλά δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε πρόγραμμα ή πληροφορία σε αυτόν είναι ελεύθερα από επιβλαβείς κώδικες-ιούς ή άλλα στοιχεία με καταστροφικές δυνατότητες για το σύστημα του υπολογιστή του χρήστη/επισκέπτη. Είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη να εφαρμόζει αντι-μολυσματικό λογισμικό και να διασφαλίζει τις πληροφορίες και το σύστημα του.

1.4. Η Εταιρεία δεν φέρει καμιά ευθύνη για το περιεχόμενο website τρίτων που συνδέονται με δεσμούς (links).

1.5. Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου και να απέχει από κάθε χρήση παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους.

2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2.1. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου (Ν. 2472/1997 όπως αυτός σήμερα ισχύει, Π.δ. 207/1998, Π.δ. 79/2000 και αρ. 8 Ν. 2819/2000), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ, Οδ. 97/66/ΕΚ και 2016/679 GDPR).

 1. Η Εταιρεία συλλέγει τα πιο κάτω δεδοµένα: διεύθυνση IP από όλους τους επισκέπτες του δικτυακού τόπου˙ μέσω της φόρμας "Εγγραφή στο Newsletter" διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και μέσω των φορμών "Κράτηση Ραντεβού", "Θέλω να μάθω περισσότερα" και "Φόρμα Επικοινωνίας" ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, τηλέφωνο κινητό ή /και σταθερό, που είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς, για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο συμβατό προς τους σκοπούς αυτούς, οι οποίοι είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας, η αποστολή ενημερώσεων για τις ειδικές προσφορές, τα νέα προϊόντα και τις εκδηλώσεις της, η βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών της και στατιστικοί.
 2. Η Εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σε ηλεκτρονικό και/ή φυσικό αρχείο και τα υποβάλλει σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων.
 3. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα και εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα στοιχεία δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.
 4. Τα προσωπικά δεδομένα, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωσή τους ώστε να είναι ακριβή σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας.
 5. Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας και το διάστημα αυτό ορίζεται στα 20 έτη.
 6. Η Εταιρεία ως Υπεύθυνος Επξεργασίας φέρει την ευθύνη και είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωση με όλα τα πραπάνω.
 7. Ο επισκέπτης/χρήστης αναφορικά με τα προσωπικά του δεδομένα, έχει τα εξής δικαιώματα: 
  • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα του: Το δικαίωμα να γνωρίζει αν τα δεδομένα του υφίστανται επεξεργασία, πώς και για ποιο σκοπό.
  • Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων του: Το δικαίωμα να ζητήσει διόρθωση των προσωπικών του δεδομένων αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.
  • Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων του ("δικαίωμα στη λήθη"): Το δικαίωμα να ζητήσει διαγραφή ή κατάργηση των προσωπικών του δεδομένων.
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας: Το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις.
  • Όταν υποβάλλετε ένα αίτημα ασκώντας κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα, η Εταιρεία οφείλει να σας απαντήσει εντός 1 μηνός.

2.2. Ο δικτυακός τόπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη /χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων της ιστοσελίδας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε αρχείου από τον υπολογιστή του.

Χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές της ιστοσελίδας που είναι χρήσιμες και δημοφιλείς.

2.3. Στην περίπτωση των δεσμών (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, ο δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

3. ΑΓΟΡΑ ONLINE ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ Η ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

Ο Πελάτης δηλώνει με δική του ευθύνη σήμερα (αλλά και αργότερα μέσω συγκεκριμένων εντύπων που θα κληθεί να συμπληρώσει και να αποστείλει μέσω email), ότι είναι άτομο καθόλα υγιές, ενήλικο και με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, ικανός να αντιληφθεί και να κατανοήσει το περιεχόμενο του παρόντος και επομένως, ότι χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του, είναι σε θέση, να δεχθεί (αφού συμβληθεί) τις κατόπιν δικής του απόφασης, παρεχόμενες υπηρεσίες της Εταιρείας. Υποχρεούται να αναφέρει πριν την έναρξη παροχής των υπηρεσιών που προβλέπει το πρόγραμμα στον/στην ιατρό/διαιτολόγο της εταιρείας, το πλήρες ιατρικό ιστορικό του και κάθε στοιχείο που αφορά στην υγεία του καθώς και στο μέλλον, μετά την έναρξη του προγράμματος, κάθε μεταβολή των στοιχείων της υγείας του. Ο Πελάτης έχει την υποχρέωση να ενημερώσει την Εταιρεία εφόσον γνωρίζει για οποιαδήποτε υπηρεσία της Εταιρείας ότι αντενδείκνυται βάσει του Ιατρικού του Ιστορικού και η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί οποιαδήποτε υπηρεσία στον Πελάτη εφόσον κρίνει ότι αυτή αντενδείκνυται βάσει του Ιατρικού του Ιστορικού.

Η εταιρεία παρέχει τις online υπηρεσίες της καθημερινά από τις 10:00 έως τις 20:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών. Συγκεκριμένα η Εταιρεία παραμένει κλειστή κατά τις επίσημες αργίες και 24 Δεκεμβρίου, 31 Δεκεμβρίου, από 2 έως και 6 Ιανουαρίου, από Μ. Πέμπτη έως και Τρίτη του Πάσχα καθώς και την ημέρα του Αγ. Πνεύματος. Επίσης η Εταιρεία δεν λειτουργεί τις τρεις πρώτες εβδομάδες του Αυγούστου. Τα online ραντεβού πρέπει να κλείνονται μια εβδομάδα πριν για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα προγραμματισμού των online ραντεβού εκ των προτέρων μέχρι ολοκληρώσεως του προγράμματος εφ΄όσον ο Πελάτης γνωρίζει τους χρόνους και τη διαθεσιμότητά του. Στην περίπτωση που ο Πελάτης δεν παρίσταται σε προγραμματισμένo online ραντεβού και δεν έχει ενημερώσει σχετικά την Εταιρεία τουλάχιστον 24 ώρες πριν το προγραμματισμένο online ραντεβού, αυτό χάνεται και ο Πελάτης στερείται τη δυνατότητα αντικατάστασής του στο μέλλον.

Επίσης απαγορεύεται ρητά η εκχώρηση του δικαιώματος συμμετοχής σε μεμονωμένο ραντεβού καθώς επίσης και του προγράμματος στο σύνολό του, από τον Πελάτη σε τρίτο πρόσωπο. Επίσης απαγορεύεται η αντιγραφή, βιντεοσκόπηση, αναπαραγωγή, διανομή σε τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο.

Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί τις κατευθύνσεις και οδηγίες του προσωπικού της Εταιρείας.  Η Εταιρεία βάσει της πολυετούς εμπειρίας της παρέχει στον Πελάτη ένα εξατομικευμένο και προσυμφωνημένο πρόγραμμα αλλά δεν είναι σε θέση ούτε προτίθεται να επιβλέψει τη συμμόρφωση του πελάτη προς αυτό και ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής στη σύνθεση των μελών της διοίκησής της, των μετόχων της, της επωνυμίας της, της εμπορικής ονομασίας του προγράμματος και των παρεχόμενων υπηρεσιών μονομερώς και οποτεδήποτε και χωρίς ενημέρωση του Πελάτη. Η Εταιρεία μπορεί να αποσύρει κάποια από τις υπηρεσίες εφόσον κριθεί απαραίτητο. Επίσης η Εταιρεία ενημερώνει τον Πελάτη ότι τηρεί αρχεία προσωπικών δεδομένων για τις ανάγκες της παροχής υπηρεσιών του Προγράμματος που συμφωνήθηκε, τηρώντας όλες τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας περί Προσωπικών Δεδομένων και τον γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων(GDPR).

4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω της κάρτας υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω της PCI-DSS επιπέδου 1 πλατφόρμας ηλεκτρονικής πληρωμής του "Viva Wallet" ή μέσω της πλατφόρμας Paypal.

5. ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Το πρόγραμμα θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε (ολοκληρώθηκε) από τη στιγμή που προγραμματίστηκαν όλα τα ραντεβού και παρήλθε η ώρα (στη συγκεκριμένη ημερομηνία) που θα έπρεπε να γίνουν τα ραντεβού ακόμη κι αν ο Πελάτης δεν παρέστη σε όλα ή μερικά από τα ραντεβού αυτά. Αντίστοιχα και κάθε τμήμα του προγράμματος ή θεραπεία, θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε (ολοκληρώθηκε) από τη στιγμή που προγραμματίστηκαν τα αντίστοιχα ραντεβού και παρήλθε η ώρα (στη συγκεκριμένη ημερομηνία) που θα έπρεπε να γίνουν τα ραντεβού ακόμη κι αν ο Πελάτης δεν παρέστη στα ραντεβού αυτά.

Ο Πελάτης δεν μπορεί να ακυρώσει την αγορά αζημίως ούτε να ζητήσει επιστροφή των χρημάτων που έχει καταβάλει.  Όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, εξαιτίας των οποίων δεν ξεκίνησαν ή δεν ολοκληρώθηκαν τα προβλεπόμενα στο πρόγραμμα online ραντεβού, τα ραντεβού αυτά δεν χάνονται αλλά αναπληρώνονται, εφόσον ο Πελάτης αποδείξει με έγγραφα ότι συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας. Εφόσον δε συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας ο Πελάτης μπορεί να ζητήσει την ακύρωση του συνόλου ή μέρους του προγράμματος που δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί αποστέλλοντας στην Εταιρεία το ανάλογο ενημερωτικό email και δηλώνοντας τους λόγους που τον ώθησαν στην απόφαση αυτή. Η δήλωση αυτή είναι έγκυρη και παράγει αποτελέσματα μόνο από τη στιγμή που ο Πελάτης θα έχει εξοφλήσει πλήρως το αντίτιμο όλων των υπηρεσιών που του έχουν παρασχεθεί βάσει των αρχικών τιμών του τιμοκαταλόγου υπηρεσιών που αναφέρονται στο site. Σε διαφορετική περίπτωση η υπαναχώρηση είναι άκυρη και δεν παράγει αποτελέσματα. Ο Πελάτης δεν μπορεί να ζητήσει ακύρωση μέρους ή όλου του προγράμματος μετά την πραγματοποίησή του όπως αναφέρεται και παραπάνω.

Στην περίπτωση που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας και απαιτείται επιστροφή του αναγνωρισθέντος και από την Εταιρεία ποσού, ως ποσού επιστροφής, αυτή γίνεται εντός διαστήματος 30 ημερών με πίστωσή του στην κάρτα του Πελάτη και πάντα μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής πληρωμής του "Viva Wallet" ή μέσω του Paypal. 

6. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά της Εταιρείας οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση χρήστη/επισκέπτη του δικτυακού τόπου, ο χρήστης/επισκέπτης που προέβη στην παράβαση, αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει την Εταιρεία στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

7.1. Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.

7.2. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

7.3. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

7.4. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

BACK TO TOP
Brand development by www.afilltd.com
Designed & developed by Noetik